น้ำหนัก (กิโลกรัม) อัตราค่าส่งสินค้า (บาท)
EMS พัสดุลงทะเบียน
0.505238
1.006738
1.508248
2.009748
2.5012250
3.0013250
3.5014265
4.0015265
4.5016280
5.0017280
5.5019295
6.0021295
6.50232110
7.00252110
7.50272125
8.00292125
8.50312140
9.00332140
9.50352155
10.00372155
11.00-170
12.00-185
13.00-200
14.00-215
15.00-230
16.00-245
17.00-260
18.00-275
19.00-290
20.00-305
* อัตราอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า