น้ำหนัก (กิโลกรัม) อัตราค่าส่งสินค้า (บาท)
EMS พัสดุลงทะเบียน
0.505238
1.006738
1.508250
2.009750
2.5012250
3.0013750
3.5015765
4.0017765
4.5019780
5.0021780
5.5024295
6.0026795
6.50292110
7.00317110
7.50342125
8.00367125
8.50397140
9.00427140
9.50457155
10.00487155
11.00-170
12.00-185
13.00-200
14.00-215
15.00-230
16.00-245
17.00-260
18.00-275
19.00-290
20.00-305
* อัตราอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า