Today: 17 Jan 2021      Go to Lamptan Official Web!   
Product Information
หลอดประหยัด นีโอบอล(2U) ทรงตะเกียบ 11W,13W

รูปภาพ

* ภาพประกอบ อาจไม่ตรงกับของจริง

ชื่อสินค้า: NEOBALL-E 2U
ยี่ห้อ: Toshiba
รหัสสินค้า: EFD13W2U
รุ่น: 13W
ช่วงราคาขาย:
60.00 บาท

ตัวเลือกที่มี:
เลือกรุ่น /ขนาด:
จำนวน:


รายละเอียดสินค้า

  • สว่างมากขึ้น ด้วยรูปทรงกะทัดรัด
  • ไม่ก่อให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวน ขณะใช้งาน ผ่านการรับรองมาตรฐาน EMC
  • กินไฟน้อย ประหยัดพลังงานถึง 80%
  • อายุการใช้งานยาวนาน 6,000 ชั่วโมง

รูปสินค้าเพิ่มเติม

No More Picture.