Today: 24 Jul 2024   
Product Information
สวิทซ์ตั้งเวลาดิจิตอล 24 ชม. backup 3 yrs

รูปภาพ

* ภาพประกอบ อาจไม่ตรงกับของจริง

ชื่อสินค้า: ไทมเมอร์ดิจิตอล
ยี่ห้อ: BEC
รหัสสินค้า: TMS-1
รุ่น: 16A 250V
ช่วงราคาขาย:
500.00 บาท

เลือกรุ่น /ขนาด:
จำนวน:


รายละเอียดสินค้า

TMS-1 Digital Timer 24 hrs / 7 days "BEC"

 

- ขนาด 36 x 655 x 865 mm.

- จำนวนการตั้งโปรแกรมเปิด-ปิด: 20 โปรแกรม, ระยะเวลาสั้นที่สุด 1 นาที

- จำนวนจังหวะการนับถอยหลัง: 20 ครั้ง, 1 วินาที-99 นาที 59 วินาที

- สำรองไฟนาน 3 ปี

- จำนวนหน้าสัมผัส: 1รูปสินค้าเพิ่มเติม

ไทมเมอร์ดิจิตอล
ไทมเมอร์ดิจิตอล