Today: 24 Jul 2024   

กฎระเบียบ และข้อบังคับของทางบริษัท

เมื่อท่านยอมรับข้อตกลง และทำการซื้อ-ขายสินค้า กับทางเราแล้ว ท่านต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ********************************************** 1. ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าทั้งสถานะสมาชิก และ Guest ได้ 2. สมาชิก ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง 3. ทางบริษัท สามารถปิดสถานะสมาชิกของท่านได้ทันที ในกรณีที่ทางเราเห็นสมควรว่าไม่เหมาะสม 4. ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้า โปรดชำระเงินภายใน 7 วัน หลังการสั่งซื้อ มิเช่นนั้น ถือว่าได้ยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ 5. หลังการชำระค่าสินค้าแล้ว โปรดแจ้งการชำระเงินในกรณี โอนเงินผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือ ATM 6. ทางเราจะจัดส่งสินค้าให้ ภายใน 7 วันทำการ ขึ้นอยู่กับ การขนส่งและการจัดหาของด้วย ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการส่งได้ 7. ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยน ยกเลิก หรือคืนสินค้าได้ ยกเว้น กรณีสินค้ามีปัญหา หรือเสียหายจากทางเราเอง 8. หากสินค้าเสียจากโรงงาน หรือทางเราเอง หรือยังอยู่ในอายุประกัน ทางเรารับเคลมให้ แต่ทางลูกค้าต้องส่งสินค้ากลับมาก่อน แล้วทางเราจะส่งกลับไปให้ฟรี 9. หลังจากส่งสินค้าแล้ว หากยังไม่ได้รับสินค้าภายใน 7 วัน ต้องรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยทันที เพื่อช่วยติดตามสินค้า มิเช่นนั้น ทางเราถือท่านได้รับสินค้าแล้ว และจะไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น 10. หากสินค้าได้รับช้าผิดปกติ ท่านลูกค้าสามารถติดต่อทางบริษัท เพื่อตรวจสอบได้ในเวลาทำการ 8.00 -17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรืออีเมล์ 24 ชั่วโมง 11. หากท่านลูกค้ามารับสินค้าเอง โปรดตรวจสอบว่ามีสินค้าแน่นอน 12. หากท่านลูกค้าโอนเงินมาเกินจำนวนค่าสินค้า กับค่าขนส่ง ทางเราถือว่าเป็นทิป 13. ลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับทางเรา ถือว่าต้องยอมรับข้อตกลงแล้ว **********************************************