Today: 14 Apr 2024   
Product Information
โคมเมทัลฮาไลน์ 150W ให้แสงสว่างขาว ครบชุดพร้อมหลอดและอุปกรณ์

รูปภาพ

* ภาพประกอบ อาจไม่ตรงกับของจริง

ชื่อสินค้า: โคมเมทอลฮาไลน์
ยี่ห้อ: Micron
รหัสสินค้า: MICRON001
รุ่น: 150W
ช่วงราคาขาย:
800.00 บาท

เลือกรุ่น /ขนาด:
จำนวน:


รายละเอียดสินค้า

โคมหน้ายาว ขนาด 232x350x85mm.

โคมหน้าสั้น ขนาด 280x210x220mm.

อุปกรณ์ ครบชุด ดังนี้

1. โคมเมทัลฮาไลน์
2. หลอดเมทัล 150W
3.
บัลลาสต์
4. อิกนิเตอร์
5. คาปาซิเตอร์

รูปสินค้าเพิ่มเติม

No More Picture.